ข่าววันที่ 22 พฤษภาคม 2562   จำนวนผู้อ่าน 1305 คน แบ่งบัน
รับสมัครทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตราสิบเอก (เพศ ชาย) จำนวน ๑ อัตรา
    


รับสมัครทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตราสิบเอก (เพศ ชาย) จำนวน ๑ อัตรา
ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved