ข่าววันที่ 01 พฤษภาคม 2562   จำนวนผู้อ่าน 50 คน แบ่งบัน
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ต.ค.61-ธ.ค.61 และ ม.ค.62-มี.ค.62
     เอกสารแนบท้ายประกาศ

ผู้ประกาศข่าว : tanongsak
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved