ข่าววันที่ 03 เมษายน 2562   จำนวนผู้อ่าน 958 คน แบ่งบัน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย
    
ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved