ข่าววันที่ 02 มีนาคม 2562   จำนวนผู้อ่าน 500 คน แบ่งบัน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก
    กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก 
การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน รายละเอียดดังนี้


 

ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved