ข่าววันที่ 13 พฤศจิกายน 2561   จำนวนผู้อ่าน 995 คน แบ่งบัน
วันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ครบรอบ ๔๙ ปี
    เมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ 
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ครบรอบ ๔๙ ปี 
โดยมี พลโท วิทวัส เตมียบุตร อดีตผู้บัญาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ เป็นประธาน 
ทั้งนี้มีอดีตผู้บัญชาการฯ พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ ๓ พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ 
รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง และกำลังพล เข้าร่วมในพิธี

ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved