ข่าววันที่ 04 กันยายน 2561   จำนวนผู้อ่าน 84 คน แบ่งบัน
ประกาศผู้ผ่านการสอบรอบแรก
    


กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ประกาศผู้ผ่านการสอบรอบแรก
การสอบบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ
ในตำแหน่ง ช่างสรรพาวุธ และช่างซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน ๒ คน

ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved