ข่าววันที่ 31 สิงหาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 71 คน แบ่งบัน
นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๕ เข้าศึกษาดูงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ
    


เมื่อ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๕ เข้าศึกษาดูงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ 
ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก

ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved