ข่าววันที่ 07 สิงหาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 17 คน แบ่งบัน
พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
    


เมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พันเอกกฤษณะ ภู่ทอง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ 
เป็นประธานพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 
ณ ลานธรรม ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ


ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved