ข่าววันที่ 07 สิงหาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 16 คน แบ่งบัน
พิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน
    เมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ พร้อมคณะ
ผู้บังคับบัญชา และแม่บ้าน กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล 
และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ณ ลานพื้นแข็ง หน้าสโมสรบันเทิงทัพ


ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved