ข่าววันที่ 25 สิงหาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 27 คน แบ่งบัน
Hacked By Typical Idiot Security
     <span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: xx-large; background-color: #000000; white-space: pre;"> </span><span style="background-color: #000000; font-size: 32px;">Hacked By Typical Idiot Security</span></span></p>
ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved