ข่าววันที่ 07 สิงหาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 20 คน แบ่งบัน
การฝึกตามหน้าที่ ณ พื้นที่ฝึกค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
    


เมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พันเอกกฤษณะ ภู่ทอง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ เป็นผู้แทน 
ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ตรวจเยี่ยมการฝึกตามหน้าที่ 
ณ พื้นที่ฝึกค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved