ข่าววันที่ 07 สิงหาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 62 คน แบ่งบัน
ให้การต้อนรับ ผู้บังคับบัญชา ภาค ๖ และ ตำรวจภูธร ภาค ๖
    เมื่อ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ให้การต้อนรับ 
ผู้บังคับบัญชา ภาค ๖ และ ตำรวจภูธร ภาค ๖ ที่เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์ ทภ.๓ โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ 
เป็นผู้พาเยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved