ข่าววันที่ 07 สิงหาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 56 คน แบ่งบัน
พิธีเปิดสวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
    


เมื่อ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานใน “พิธีเปิดสวนสุขภาพ 
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ” ณ ลานจัดแสดงครึ่งวงกลม สวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ 
ร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วยผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved