ข่าววันที่ 09 กรกฏาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 96 คน แบ่งบัน
การเดินทางไกลและพักแรม หน่วยฝึกทหารใหม่ทั้ง ๔ หน่วย
    เมื่อ ๕ ก.ค.๖๑ พล.ต.สุปัญญา วิไลรัตน์ ผบ.บชร.๓ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ทั้ง ๔ หน่วย
ของ บชร.๓ ที่ทำการเดินทางไกลและพักแรม และได้มอบสัปปะรดที่รับซื้อตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ให้แก่หน่วยฝึกทหารใหม่หน่วยละ ๒๐๐ กก. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่
ณ พื้นที่พักแรมภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ


ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved