ข่าววันที่ 09 กรกฏาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 89 คน แบ่งบัน
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและ ตรวจสอบประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๑
    


ห้วง ๒-๓ ก.ค.๖๑ พล.ต.สุปัญญา วิไลรัตน์ ผบ.บชร.๓ พร้อมคณะฯ
ตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและตรวจสอบประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๑
ของหน่วยฝึกทหารใหม่ บชร.๓ ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
 
   ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved