ข่าววันที่ 09 กรกฏาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 80 คน แบ่งบัน
การปฐมนิเทศ การศึกษานอกเวลา ของ พลทหาร ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
    
เมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ เป็นประธาน
การปฐมนิเทศ การศึกษานอกเวลา ของ พลทหาร ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ แหล่งสมาคมกองพันซ่อมบำรุงที่๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓
ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved