ข่าววันที่ 09 กรกฏาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 82 คน แบ่งบัน
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
    


เมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ พันเอก กฤษณะ ภู่ทอง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓
เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 
ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ ๓
ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved