ข่าววันที่ 09 กรกฏาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 85 คน แบ่งบัน
พิธีถวายตัวเป็นทหารเอกในสมเด็จพระเอกาทศรถ
    เมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ เป็นประธาน
พิธีถวายตัวเป็นทหารเอกในสมเด็จพระเอกาทศรถ ของ ทหารใหม่ในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ

ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved