ข่าววันที่ 15 มิถุนายน 2561   จำนวนผู้อ่าน 93 คน แบ่งบัน
ให้การต้อนรับ พลเอกโชคดี เกตสัมพันธุ์ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
    เมื่อ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ พันเอก กฤษณะ ภู่ทอง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ให้การต้อนรับ 
พลเอกโชคดี เกตสัมพันธุ์ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะฯ และพาเยี่ยมชมโครงการฯ 
อาทิ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานฯ , โครงการเลี้ยงแพะพระราชทานฯ , 
โครงการเลี้ยงเป็ดฯ กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๓ และโรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตร กองทัพภาคที่ ๓ 
ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved