ข่าววันที่ 15 มิถุนายน 2561   จำนวนผู้อ่าน 96 คน แบ่งบัน
การเสนาสนเทศ กำลังพลและครอบครัวของกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓
    เมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ 
เป็นประธานการเสนาสนเทศ กำลังพลและครอบครัวของกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ 
และหน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓ (ส.พัน.๒๓)ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved