ข่าววันที่ 15 มิถุนายน 2561   จำนวนผู้อ่าน 70 คน แบ่งบัน
พิธีมอบทุนการศึกษา บุตรเจ้าหน้าที่ แคดดี้สนามกอล์ฟดงภูเกิด
    


เมื่อ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ 
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา บุตรเจ้าหน้าที่ แคดดี้สนามกอล์ฟดงภูเกิด 
ณ อาคารวงค์วานิช สนามกอล์ฟดงภูเกิด ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved