ข่าววันที่ 15 มิถุนายน 2561   จำนวนผู้อ่าน 110 คน แบ่งบัน
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๑
    


เมื่อ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ 
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๑ 
ณ อาคารเอนกประสงค์ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓
ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved