ข่าววันที่ 15 มิถุนายน 2561   จำนวนผู้อ่าน 63 คน แบ่งบัน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตาม” โครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
    เมื่อ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ , พลโท สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ ๓ , พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ พร้อมคณะทหารจากกองทัพภาคที่ ๓ ,
นักศึกษาวิชาทหาร และจิตอาสาตำบลบึงพระ ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตาม”
โครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 
ณ วัดสันติวัน ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved