ข่าววันที่ 04 มิถุนายน 2561   จำนวนผู้อ่าน 184 คน แบ่งบัน
ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายหทารประทวน
    


ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน
และบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายหทารประทวน


ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved