ข่าววันที่ 28 พฤษภาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 141 คน แบ่งบัน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
    


กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved