ข่าววันที่ 09 พฤษภาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 219 คน แบ่งบัน
พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๑ ของหน่วยฝึกที่ ๑
    เมื่อ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๑ ของหน่วยฝึกที่ ๑ (ร้อย.บก.บชร.๓)

ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved