ข่าววันที่ 09 พฤษภาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 51 คน แบ่งบัน
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประการที่ปลดจากประจำการ
    


เมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ เป็นประธาน
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประการที่ปลดจากประจำการ 
และมอบของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 
ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓

ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved