ข่าววันที่ 09 พฤษภาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 54 คน แบ่งบัน
การตรวจความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ ๑ - ๔
    เมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ 
ตรวจความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ ๑ - ๔ ของหน่วยขึ้นตรง และการเตรียมการรับทหารใหม่ผลัดที่ ๑/๖๑

ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved