ข่าววันที่ 09 พฤษภาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 31 คน แบ่งบัน
คณะชุดตรวจคุณภาพชีวิต
    เมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ 
ให้การต้อนรับ พลตรี ประธาน นิลพัฒน์ เจ้ากรมจเรทหารบก และคณะชุดตรวจคุณภาพชีวิต 
ในโอกาสตรวจคุณภาพชีวิต กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ และหน่วยขั้นตรง กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓


ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved