ข่าววันที่ 25 เมษายน 2561   จำนวนผู้อ่าน 112 คน แบ่งบัน
พิธีพบปะและให้โอวาทครูฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๑
    


เมื่อ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ และคณะ 
พบปะและให้โอวาทครูฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๑ ณ กองพันซ่อมบำรุงที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓

ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved