ข่าววันที่ 17 เมษายน 2561   จำนวนผู้อ่าน 486 คน แบ่งบัน
การฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓
    เมื่อ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ และคณะ 
ตรวจการฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ 
ณ สนามหน้า กองร้อยกองบังคับการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓


ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved