ข่าววันที่ 17 เมษายน 2561   จำนวนผู้อ่าน 58 คน แบ่งบัน
ปลูกหญ้าแฝก ณ โครงการเลี้ยงหมูป่า
    เมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ 
และพันเอกกฤษณะ ภู่ทอง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ พร้อมคณะ เดินทางไปปลูกหญ้าแฝก 
ณ โครงการเลี้ยงหมูป่า กองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved