ข่าววันที่ 17 เมษายน 2561   จำนวนผู้อ่าน 156 คน แบ่งบัน
พิธีส่งมอบการบังคับบัญชากองบัญชาการช่วยรบที่ ๓
    


เมื่อ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ จัดพิธีส่งมอบการบังคับบัญชากองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ระหว่าง พลโท ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ส่งมอบการบังคับบัญชาให้กับ 
พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved