ข่าววันที่ 17 เมษายน 2561   จำนวนผู้อ่าน 41 คน แบ่งบัน
พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการ "ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปี ๒๕๖๑
    


เมื่อ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ พันเอก กฤษณะ ภู่ทอง เสนาธิการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ 
เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการ "ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปี ๒๕๖๑ 
ของกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ณ แหล่งสมาคมกองพันทหารขนส่งที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved