ข่าววันที่ 30 มีนาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 143 คน แบ่งบัน
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
    


ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved