ข่าววันที่ 12 มีนาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 88 คน แบ่งบัน
การสาธิตการปฏิบัติภารกิจของส่วนแยกกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ (สย.บชร.๓) , การตรวจสภาพความพร้อมของหน่วย และการทดสอบอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์
    เมื่อ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ พลตรี ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ให้การต้อนรับ 

พลตรี เภา โพธิ์เงิน ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ พร้อมคณะกรรมการการทดสอบอัตราการจัด

และยุทโธปกรณ์ และพลตรี เทวมิตร พลภักดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาระบบ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร

บกและคณะผู้สังเกตการณ์ จากกองบัญชาการช่วยรบของทุกกองทัพภาค ที่เข้ามาเยี่ยมชม

การสาธิตการปฏิบัติภารกิจของส่วนแยกกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ (สย.บชร.๓) , 

การตรวจสภาพความพร้อมของหน่วย และการทดสอบอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ 

ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓
ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved