ข่าววันที่ 16 มีนาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 171 คน แบ่งบัน
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์
    สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน ๑ อัตราผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved