ข่าววันที่ 06 มีนาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 90 คน แบ่งบัน
พิธีมอบเงินจากการแข่งกอล์ฟการกุศลฯ
    


เมื่อ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ พลตรี ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ 
เป็นประธานการมอบเงินจากการแข่งกอล์ฟการกุศลฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและ
เพื่อนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาบุตรของกำลังพล กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ 
รวมถึงนำไปใช้ในด้านสวัสดิการต่างๆ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการช่วยรบที่ ๓

ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved