ข่าววันที่ 05 มีนาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 76 คน แบ่งบัน
วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
    เมื่อ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ พันเอก สราวุธ เมืองแมะ รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ (๑) 
ร่วมงาน วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ และร่วมพิธีสวนสนาม 
ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลกผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved