ข่าววันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561   จำนวนผู้อ่าน 124 คน แบ่งบัน
การทดสอบร่างกายประจำปี ครั้งที่ ๑
    


เมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ จัดการทดสอบร่างกายประจำปี ครั้งที่ ๑ 
ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved