ซื้อวัสดุในการซ่อมบำรุงและหีบห่อสายช่าง ปี 61  ข่าวเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 32 คน
สอบราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ประจำปี 2561  ข่าวเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 47 คน
สอบราคาแลกเปลี่ยนซากยานพาหนะชำรุด สายขนส่ง กับยานพาหนะใหม่  ข่าวเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 62 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 4 ข่าว 1 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved