ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ข่าวเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561   ผู้ประกาศข่าว tanongsak   จำนวนผู้อ่าน 1 คน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ข่าวเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2561   ผู้ประกาศข่าว tanongsak   จำนวนผู้อ่าน 6 คน
ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมบำรุง สายพลาธิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ข่าวเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561   ผู้ประกาศข่าว tanongsak   จำนวนผู้อ่าน 3 คน
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ข่าวเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561   ผู้ประกาศข่าว tanongsak   จำนวนผู้อ่าน 11 คน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ข่าวเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว tanongsak   จำนวนผู้อ่าน 15 คน
สอบราคาแลกเปลี่ยนยานพาหนะชำรุด สายขนส่ง  ข่าวเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561   ผู้ประกาศข่าว tanongsak   จำนวนผู้อ่าน 54 คน
ประกวดราคาจ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง ในท้องถิ่น ประจำปี 2561  ข่าวเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว tanongsak   จำนวนผู้อ่าน 152 คน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  ข่าวเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว tanongsak   จำนวนผู้อ่าน 169 คน
สอบราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ประจำปี 2561  ข่าวเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว tanongsak   จำนวนผู้อ่าน 209 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 9 ข่าว 1 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved