สอบราคาแลกเปลี่ยนซากยานพาหนะ สายขนส่ง  ข่าวเมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว tanongsak   จำนวนผู้อ่าน 54 คน
ประกวดราคาจ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง ในท้องถิ่น ประจำปี 2561  ข่าวเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว tanongsak   จำนวนผู้อ่าน 111 คน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  ข่าวเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว tanongsak   จำนวนผู้อ่าน 133 คน
สอบราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ประจำปี 2561  ข่าวเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว tanongsak   จำนวนผู้อ่าน 182 คน
สอบราคาแลกเปลี่ยนซากยานพาหนะชำรุด สายขนส่ง กับยานพาหนะใหม่  ข่าวเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560   ผู้ประกาศข่าว tanongsak   จำนวนผู้อ่าน 140 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 6 ข่าว 1 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved