ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการแลกเปลี่ยนที่มิใช่งานก่อสร้าง  ข่าวเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560   ผู้ประกาศข่าว ฝ่ายจัดหา บชร.3   จำนวนผู้อ่าน 33 คน
สอบราคาแลกเปลี่ยนซากยานพาหนะชำรุด สายขนส่ง กับยานพาหนะใหม่  ข่าวเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560   ผู้ประกาศข่าว ฝ่ายจัดหา บชร.3   จำนวนผู้อ่าน 26 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 2 ข่าว 1 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved