การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เหล่า ธน. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ไม่มีคุณวุฒิ)  ข่าวเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 610 คน
คำสั่งปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร ระดับ พ.ท.-พ.อ.(147/2555)  ข่าวเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 675 คน
ม.นเรศวรชวนร่วมงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 10 “ความมั่นคงทางอาหารภายใต้ภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติ”  ข่าวเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 455 คน
มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา Hubert H. Humphrey North - South Fellowship Program  ข่าวเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 414 คน
สภาพัฒน์ ขอเชิญร่วมระดมความคิดเห็น ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  ข่าวเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2553   ผู้ประกาศข่าว Aekarat_M   จำนวนผู้อ่าน 1418 คน
จว.พิษณุโลก เตรียมจัดงานแห่งการสวรรคตครบ 400 ปี สมเด็จพระเอกาทศรถ ในวันที่ 14 ธ.ค.53  ข่าวเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553   ผู้ประกาศข่าว Aekarat_M   จำนวนผู้อ่าน 2269 คน
ทบ.อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อศูนย์การศึกษาของ ทบ.  ข่าวเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553   ผู้ประกาศข่าว Aekarat_M   จำนวนผู้อ่าน 993 คน
ปี 2553 ปีแห่งมหามงคล  ข่าวเมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2553   ผู้ประกาศข่าว Aekarat_M   จำนวนผู้อ่าน 3783 คน
บก.บชร.3 เตรียมใช้โปรแกรมลงเวลาทำงาน V.2.0  ข่าวเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553   ผู้ประกาศข่าว Aekarat_M   จำนวนผู้อ่าน 1140 คน
เดินทาง...ตามรอยเท้า...ของพ่อ  ข่าวเมื่อวันที่ 08 มกราคม 2553   ผู้ประกาศข่าว Aekarat_M   จำนวนผู้อ่าน 602 คน
ร่วมกันแสดงความรักที่คนไทยมีต่อในหลวง ให้โลกได้รับรู้  ข่าวเมื่อวันที่ 08 มกราคม 2553   ผู้ประกาศข่าว Aekarat_M   จำนวนผู้อ่าน 580 คน
ส.ค.ส.2553 จากสมเด็จพระเทพรัตนฯ  ข่าวเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552   ผู้ประกาศข่าว Aekarat_M   จำนวนผู้อ่าน 783 คน
คู่มือการปฏิบัติงานของกิจกรรม 5 ส (5S)  ข่าวเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552   ผู้ประกาศข่าว Aekarat_M   จำนวนผู้อ่าน 531 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 59 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved