สภาพัฒน์ ขอเชิญร่วมระดมความคิดเห็น ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  ข่าวเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2553   ผู้ประกาศข่าว Aekarat_M   จำนวนผู้อ่าน 1412 คน
จว.พิษณุโลก เตรียมจัดงานแห่งการสวรรคตครบ 400 ปี สมเด็จพระเอกาทศรถ ในวันที่ 14 ธ.ค.53  ข่าวเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553   ผู้ประกาศข่าว Aekarat_M   จำนวนผู้อ่าน 2253 คน
ทบ.อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อศูนย์การศึกษาของ ทบ.  ข่าวเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553   ผู้ประกาศข่าว Aekarat_M   จำนวนผู้อ่าน 988 คน
ปี 2553 ปีแห่งมหามงคล  ข่าวเมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2553   ผู้ประกาศข่าว Aekarat_M   จำนวนผู้อ่าน 3733 คน
บก.บชร.3 เตรียมใช้โปรแกรมลงเวลาทำงาน V.2.0  ข่าวเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553   ผู้ประกาศข่าว Aekarat_M   จำนวนผู้อ่าน 1132 คน
เดินทาง...ตามรอยเท้า...ของพ่อ  ข่าวเมื่อวันที่ 08 มกราคม 2553   ผู้ประกาศข่าว Aekarat_M   จำนวนผู้อ่าน 592 คน
ร่วมกันแสดงความรักที่คนไทยมีต่อในหลวง ให้โลกได้รับรู้  ข่าวเมื่อวันที่ 08 มกราคม 2553   ผู้ประกาศข่าว Aekarat_M   จำนวนผู้อ่าน 576 คน
ส.ค.ส.2553 จากสมเด็จพระเทพรัตนฯ  ข่าวเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552   ผู้ประกาศข่าว Aekarat_M   จำนวนผู้อ่าน 780 คน
คู่มือการปฏิบัติงานของกิจกรรม 5 ส (5S)  ข่าวเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552   ผู้ประกาศข่าว Aekarat_M   จำนวนผู้อ่าน 526 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 54 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved