การใช้ Iphone Remote ผ่าน windows / windows mobile  ข่าวเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 313 คน
โปรแกรม แก้แฟรชไดร์มองไม่เห็นงานในไดร์  ข่าวเมื่อวันที่ 08 มกราคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 453 คน
โปรแกรม ฆ่าไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์  ข่าวเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 2679 คน
โรงเรียนจุฬาภรณพิษณุโลกรับสมัคร ม.4  ข่าวเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 223 คน
จังหวัดพิษณุโลกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ  ข่าวเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 263 คน
ระเบียบการใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 364 คน
พล.ท.ชาญชัยณรงค์ ธนารุณ แม่ทัพภาคที่3 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวทหารกล้า  ข่าวเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 660 คน
การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เหล่า ธน. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ไม่มีคุณวุฒิ)  ข่าวเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 599 คน
คำสั่งปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร ระดับ พ.ท.-พ.อ.(147/2555)  ข่าวเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 667 คน
ม.นเรศวรชวนร่วมงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 10 “ความมั่นคงทางอาหารภายใต้ภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติ”  ข่าวเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 446 คน
มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา Hubert H. Humphrey North - South Fellowship Program  ข่าวเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 405 คน
สภาพัฒน์ ขอเชิญร่วมระดมความคิดเห็น ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  ข่าวเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2553   ผู้ประกาศข่าว Aekarat_M   จำนวนผู้อ่าน 1387 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 53 ข่าว 1 |  2 |  3 | 4 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved