รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ย.61  ข่าวเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 41 คน
ประกาศผู้ผ่านการสอบรอบแรก  ข่าวเมื่อวันที่ 04 กันยายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 122 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ประกาศผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ  ข่าวเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 1521 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  ข่าวเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 121 คน
รับสมัครทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน ๑ อัตรา  ข่าวเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 141 คน
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ข่าวเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 118 คน
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ข่าวเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 151 คน
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ข่าวเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 69 คน
ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย การสอบบรรจุทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน  ข่าวเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 271 คน
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกการสอบบรรจุทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน  ข่าวเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 199 คน
ประกาศผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายการสอบบรรจุทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน  ข่าวเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 171 คน
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ข่าวเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 61 คน
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน  ข่าวเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 238 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 54 ข่าว 1 | 2 |  3 |  4 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved