ประกาศผู้ผ่านการสอบรอบแรก  ข่าวเมื่อวันที่ 04 กันยายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 52 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ประกาศผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ  ข่าวเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 57 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  ข่าวเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 110 คน
รับสมัครทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน ๑ อัตรา  ข่าวเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 126 คน
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ข่าวเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 88 คน
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ข่าวเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 115 คน
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ข่าวเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 54 คน
ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย การสอบบรรจุทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน  ข่าวเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 256 คน
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกการสอบบรรจุทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน  ข่าวเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 187 คน
ประกาศผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายการสอบบรรจุทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน  ข่าวเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 154 คน
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ข่าวเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 49 คน
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน  ข่าวเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 229 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 53 ข่าว 1 | 2 |  3 |  4 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved