เมื่อ ๒๘ เม.ย. ๖๐ พ.อ.กฤษณะ ภู่ทอง เสธ.บชร.๓ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับพลทหารกองประการ, มอบของที่ระลึกสำหรับ พลฯที่สอบเข้าเป็น นนส. , ส่ง พลฯ รับราชการครบกำหนดปลดจากกองประจำการ ณ ห้องประชุม บก.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 56 คน
เมื่อ ๒๖ เม.ย.๖๐ พ.อ.เอกพล พิพัฒน์คุโณปการ ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ให้การต้อนรับ พ.อ.ภพนิพิฐ จิตรตาราน ประธานฯ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต กำลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐ เข้าทำการตรวจคุณภาพชีวิตและตรว  ข่าวเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 57 คน
ห้วง ๑๓ - ๑๗ เม.ย. ๖๐ คณะผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยและการปฏิบัติงานของจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พร้อมให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เน้นย้ำการกวดขันวินัยจราจรอย่างจริงจ  ข่าวเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 55 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 550 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved