การทดสอบ ชุด ชป.นทล. บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 91 คน
กิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  ข่าวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 59 คน
ผบ.บชร.๓ พบปะกำลังพล นขต.บชร.๓ ประจำเดือน พ.ย.๖๐  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 158 คน
ต้อนรับคณะ Top market ในโครงการผักปลอดสารเคมี  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 103 คน
สปร.ทบ และคณะเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 61 คน
งานวันสถาปนา บชร.๓ ครบรอบปีที่ ๔๘  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 107 คน
เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 117 คน
พิธีต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่ ๒/๖๐ บชร.๓ และ นขต.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 178 คน
ประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 135 คน
พิธีทอดกฐินสามัคคี ทภ.๓ ประจำปี ๖๐  ข่าวเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 76 คน
ทอดกฐินสามัคคี บชร.๓ ณ วัดวังมะสระ อ.พรหมพิราม จว.พ.ล.  ข่าวเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 101 คน
ตรวจเยี่ยมความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ ทั้ง ๔ หน่วยฝึก  ข่าวเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 126 คน
พิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการ  ข่าวเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 124 คน
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ทหารกองประจำการ  ข่าวเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 70 คน
พิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ และถุงเถ้าดอกไม้จันทน์  ข่าวเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 51 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 615 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved