พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 92 คน
การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับทหารใหม่  ข่าวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 116 คน
กิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล  ข่าวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 46 คน
การทดสอบ ชุด ชป.นทล. บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 86 คน
กิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  ข่าวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 55 คน
ผบ.บชร.๓ พบปะกำลังพล นขต.บชร.๓ ประจำเดือน พ.ย.๖๐  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 156 คน
ต้อนรับคณะ Top market ในโครงการผักปลอดสารเคมี  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 100 คน
สปร.ทบ และคณะเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 56 คน
งานวันสถาปนา บชร.๓ ครบรอบปีที่ ๔๘  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 104 คน
เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 81 คน
พิธีต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่ ๒/๖๐ บชร.๓ และ นขต.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 170 คน
ประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 130 คน
พิธีทอดกฐินสามัคคี ทภ.๓ ประจำปี ๖๐  ข่าวเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 71 คน
ทอดกฐินสามัคคี บชร.๓ ณ วัดวังมะสระ อ.พรหมพิราม จว.พ.ล.  ข่าวเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 97 คน
ตรวจเยี่ยมความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ ทั้ง ๔ หน่วยฝึก  ข่าวเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 121 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 618 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved