ทอดกฐินสามัคคี บชร.๓ ณ วัดวังมะสระ อ.พรหมพิราม จว.พ.ล.  ข่าวเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 94 คน
ตรวจเยี่ยมความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ ทั้ง ๔ หน่วยฝึก  ข่าวเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 118 คน
พิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการ  ข่าวเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 117 คน
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ทหารกองประจำการ  ข่าวเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 62 คน
พิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ และถุงเถ้าดอกไม้จันทน์  ข่าวเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 43 คน
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  ข่าวเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 38 คน
พิธีวางพวงมาลา พิธีถวายราชสดุดี (รัฐพิธีวันปิยมหาราชประจำปี๖๐)  ข่าวเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 78 คน
พิธีรับมอบแกะ จาก บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด (โครงการเอส๑)  ข่าวเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 144 คน
พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ ศาลาวัดกระชงคาราม ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย  ข่าวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 172 คน
กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ข่าวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 206 คน
พิธีสวดพระพุทธมนต์  ข่าวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 72 คน
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล  ข่าวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 75 คน
พิธีปิดและมอบใประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ  ข่าวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 93 คน
พิธีปิดโครงการฝึกวิชาชีพเดิน ตามรอยเท้าพ่อ  ข่าวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 51 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 605 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved