พิธีปฏิญาณตนถวายตัวเป็นทหารเอก ในสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 38 คน
ทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๐ รับชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ”  ข่าวเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 102 คน
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 87 คน
การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับทหารใหม่  ข่าวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 109 คน
กิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล  ข่าวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 42 คน
การทดสอบ ชุด ชป.นทล. บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 80 คน
กิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  ข่าวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 51 คน
ผบ.บชร.๓ พบปะกำลังพล นขต.บชร.๓ ประจำเดือน พ.ย.๖๐  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 152 คน
ต้อนรับคณะ Top market ในโครงการผักปลอดสารเคมี  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 96 คน
สปร.ทบ และคณะเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 51 คน
งานวันสถาปนา บชร.๓ ครบรอบปีที่ ๔๘  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 101 คน
เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 68 คน
พิธีต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่ ๒/๖๐ บชร.๓ และ นขต.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 164 คน
ประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 124 คน
พิธีทอดกฐินสามัคคี ทภ.๓ ประจำปี ๖๐  ข่าวเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 67 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 605 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved