เมื่อ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ บชร.๓ จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ที่มีบุตรทีี่มีความต้องการพิเศษ คู่สมรส บุพการีที่ทุพพลภาพ และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ แคดดี้สนามกอล์ฟดงภูเกิด ณ อาคารวงศ์วานิช ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ เป็น  ข่าวเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 102 คน
เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๖๐ บชร.๓ ได้นำทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๐ จากหน่วยฝึกทหารใหม่ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กระทำพิธีถวายตัวเป็นทหารเอกสมเด็จพระเอกาทศรถ ณ สนามธารีฉัตร หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พล.ท.ธนา จารุวัต มทน.๓ เป็นประธานในพิธี  ข่าวเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 92 คน
เมื่อ ๗ มิ.ย. ๖๐ คุณนายขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๓ พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน บชร.๓ เข้าร่วมอบรมทำดอกไม้จันทน์ จากไม้จันทน์หอมด้วยใจถวายพ่อหลวง เพื่อมีส่วนร่วมในการถวายความอาลัยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ  ข่าวเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 103 คน
เมื่อ ๒๓ พ.ค. ๖๐ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ พร้อมด้วยคุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๓ และคณะ ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริ  ข่าวเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 83 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 550 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved