ผบ.บชร.๓ ให้โอวาทผู้เข้าร่วมการทดสอบ ชป.นทล.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 74 คน
รับคณะชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง สาย สบ.  ข่าวเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 68 คน
พิธีปฏิญาณตนถวายตัวเป็นทหารเอก ในสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 33 คน
ทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๐ รับชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ”  ข่าวเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 88 คน
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 78 คน
การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับทหารใหม่  ข่าวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 87 คน
กิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล  ข่าวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 37 คน
การทดสอบ ชุด ชป.นทล. บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 67 คน
กิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  ข่าวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 45 คน
ผบ.บชร.๓ พบปะกำลังพล นขต.บชร.๓ ประจำเดือน พ.ย.๖๐  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 141 คน
ต้อนรับคณะ Top market ในโครงการผักปลอดสารเคมี  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 88 คน
สปร.ทบ และคณะเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 47 คน
งานวันสถาปนา บชร.๓ ครบรอบปีที่ ๔๘  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 92 คน
เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 52 คน
พิธีต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่ ๒/๖๐ บชร.๓ และ นขต.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 153 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 592 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved