เมื่อ ๑๙ ก.ค. ๖๐ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธีการซักซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 76 คน
เมื่อ ๕ ก.ค. ๖๐ บชร.๓ จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารวงศ์วานิช ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี คุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้  ข่าวเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 48 คน
เมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๖๐ บชร.๓ ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการ เอส.๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับบุตรหลานกำลังพลที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่ายสมเด็จ  ข่าวเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 96 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 550 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved