กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.ผส โครงการ เอส 1 ประจำปี 2554  ข่าวเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 625 คน
พล.ต. อาธิศักดิ์ สุขสวัสดิ์วงศ นำทหารใหม่ จำนวน 3 หน่วยฝึก ผลัดที่ 1/54 ถวายตัวเป็นพุทธมามักกะ  ข่าวเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 480 คน
พ.อ. สุริยะ เอี่ยมสุโร เสธ.บชร.3 อบรม การปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/54  ข่าวเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 586 คน
พล.ต.อาธิศักดิ์ สุขสวัสดิ์วงศ ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน เนื่องในวันวิสาขบูชา  ข่าวเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 1021 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ร่วมกิจกรรม วันฉัตรมงคล ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  ข่าวเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 624 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่.๓ จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน วัดบ้านไร่ อ.บางระกำ  ข่าวเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 782 คน
พล.ต.อาธิศักดิ์ สุขสวัสวัสดิ์วงศ ผบ.บชร.๓ ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง  ข่าวเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 566 คน
ศคบ.บชร.3 แจกคู่มือด้านการส่งกำลังสำหรับหน่วยใช้ แจกจ่ายให้กับหน่วยใช้ในพื้นที่ ทภ.3  ข่าวเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 1182 คน
พ.อ.จรูญ แป้นแก้ว รอง ผบ.บชร.3 เป็นประธานตรวจพร้อมรบ  ข่าวเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 658 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 610 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 | 41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved