ต้อนรับคณะ top supermarket  ข่าวเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 70 คน
พิธีส่งกำลังพลชุดปฏิบัติการโครงการไทยนิยมยั่งยืน  ข่าวเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 52 คน
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 61 คน
การประชุมและมอบนโยบาย ให้กับแม่บ้านทหารบก กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 46 คน
รับคณะนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๖๐  ข่าวเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 52 คน
การปฐมนิเทศชุดปฏิบัติการโครงการไทยนิยมยั่งยืน  ข่าวเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 34 คน
โครงการผักปลอดภัยค่ายเอกา  ข่าวเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 149 คน
การสอบคัดเลือกภาควิชาการผู้สมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  ข่าวเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 156 คน
โครงการกวดวิชาพลทหารกองประจำการ  ข่าวเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 142 คน
การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)  ข่าวเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 97 คน
วันสถาปนา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครบรอบปีที่ ๖๐  ข่าวเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 90 คน
การสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจำปี ๒๕๖๑  ข่าวเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 90 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 615 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved