ต้อนรับคณะสมาคมสตรีอาสา สมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย  ข่าวเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 52 คน
ผบ.บชร.๓ มอบของเพื่อเป็นขวัญ - กำลังใจ แก่ทีมนักกีฬา กองทัพภาคที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 49 คน
แม่ทัพภาคที่ ๓ ตรวจพื้นที่โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 83 คน
ต้อนรับคณะ top supermarket  ข่าวเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 50 คน
พิธีส่งกำลังพลชุดปฏิบัติการโครงการไทยนิยมยั่งยืน  ข่าวเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 48 คน
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 56 คน
การประชุมและมอบนโยบาย ให้กับแม่บ้านทหารบก กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 42 คน
รับคณะนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๖๐  ข่าวเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 47 คน
การปฐมนิเทศชุดปฏิบัติการโครงการไทยนิยมยั่งยืน  ข่าวเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 32 คน
โครงการผักปลอดภัยค่ายเอกา  ข่าวเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 134 คน
การสอบคัดเลือกภาควิชาการผู้สมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  ข่าวเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 151 คน
โครงการกวดวิชาพลทหารกองประจำการ  ข่าวเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 138 คน
การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)  ข่าวเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 92 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 618 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved