พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ ทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง และอวยพรปีใหม่แก่กำลังพล หน้า บก.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 648 คน
พ.อ.สุริยะ เอี่ยมสุโร เสธ.บชร.๓ ร่วมงาน ขับขี่ปลอดภัย ' ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ' ณ. อาคารอเนกประสงค์  ข่าวเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 597 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ มอบทุนการศึกษาจาก ทบ. ณ. หน้า บก.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 523 คน
บชร.๓ นำทหารใหม่ ๓ หน่วยฝึก ศึกษาประวัติศาสตร์ ณ วัดปากพิงตะวันตก ๑๗ ธ.ค.๕๔  ข่าวเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 480 คน
ประมวลภาพ งานสมโภชน์ ๔๐๑ ปีสมเด็จพระเอกาทศรถ ๑๓-๑๕ ธ.ค.๕๔ ณ. สนามธารีฉัตร  ข่าวเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 574 คน
นายก อบต. อรัญญิก มอบเงินสนับสนุน จัดงานสมโภชนสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 496 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.3 เป็นผู้แทน มทภ.๓ ร่วมงานพิธีเปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ อบจ. จว.พล.  ข่าวเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 732 คน
ประมวลภาพกิจกรรม กองบัญชาการช่วยรบที่.๓ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร  ข่าวเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 469 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม จว.กทม  ข่าวเมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 556 คน
พิธีมอบการบังคับบัญชา และพิธีสวนสนาม ณ สนามธารีฉัตร ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 791 คน
งานเลี้ยงแสดงความยินดี ผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ที่เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น  ข่าวเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 765 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ จัดทำโครงการ สุขาลอยน้ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ข่าวเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 616 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 615 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 | 40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved