พล.ต.อาธิศักดิ์ สุขสวัสดิ์วงศ ผบ.บชร.3 ให้การต้อนรับ อาจารย์ นักเรียน รร. จปร ณ อาคารวงศวานิชย์  ข่าวเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 565 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.ผส โครงการ เอส 1 ประจำปี 2554  ข่าวเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 623 คน
พล.ต. อาธิศักดิ์ สุขสวัสดิ์วงศ นำทหารใหม่ จำนวน 3 หน่วยฝึก ผลัดที่ 1/54 ถวายตัวเป็นพุทธมามักกะ  ข่าวเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 479 คน
พ.อ. สุริยะ เอี่ยมสุโร เสธ.บชร.3 อบรม การปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/54  ข่าวเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 585 คน
พล.ต.อาธิศักดิ์ สุขสวัสดิ์วงศ ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน เนื่องในวันวิสาขบูชา  ข่าวเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 1019 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ร่วมกิจกรรม วันฉัตรมงคล ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  ข่าวเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 624 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่.๓ จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน วัดบ้านไร่ อ.บางระกำ  ข่าวเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 782 คน
พล.ต.อาธิศักดิ์ สุขสวัสวัสดิ์วงศ ผบ.บชร.๓ ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง  ข่าวเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 565 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 600 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 | 40 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved