นายก อบต. อรัญญิก มอบเงินสนับสนุน จัดงานสมโภชนสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 492 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.3 เป็นผู้แทน มทภ.๓ ร่วมงานพิธีเปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ อบจ. จว.พล.  ข่าวเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 727 คน
ประมวลภาพกิจกรรม กองบัญชาการช่วยรบที่.๓ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร  ข่าวเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 464 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม จว.กทม  ข่าวเมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 551 คน
พิธีมอบการบังคับบัญชา และพิธีสวนสนาม ณ สนามธารีฉัตร ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 786 คน
งานเลี้ยงแสดงความยินดี ผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ที่เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น  ข่าวเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 762 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ จัดทำโครงการ สุขาลอยน้ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ข่าวเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 608 คน
พล.ต.อาธิศักดิ์ สุขสวัสดิ์วงศ ผบ.บชร.3 ให้การต้อนรับ อาจารย์ นักเรียน รร. จปร ณ อาคารวงศวานิชย์  ข่าวเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 567 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 610 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 | 40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved